Portfolio

Mali dio primjera onoga što se može napraviti. Ovdje je portfolio samo nekih rješenja izrađenih na zahtjev mojih dosadašnjih klijenata. U suštini, mogućnosti su praktično neograničene! Svaki projekat je priča za sebe.

WEB APLIKACIJE

Baza podataka Centra za socijalni rad

Opis

Aplikacija – baza podataka bazirana na web sučelju za evidenciju korisnika, potencijalnih korisnika, kategorizaciju i evidenciju po ostvarenim pravima centra, za socijalni rad. Također, aplikacija obuhvata i kompletnu evidenciju ulazne i izlazne pošte (dokumenata), te omogućava filtriranje pretrage po više kriterija, kao i generaciju izvještaja spremnih za štampanje.

Tehnologija izrade:

PHP & MySQL, HTML, CSS, JavaScript (Bootstrap 3)

Centar za socijalni rad Jajce - baza

Sustav za izdavanje komunalnih računa

Opis

Aplikacija za izdavanje i evidenciju komunalnih računa bazirana na web sučelju, za potrebe JKP ViK Dobretići. Unutar aplikacije moguće je na brz i jednostavan način izdavati račune, sortirati po kriterijima, te kreirati mjesečne i godišnje izvještaje.

Tehnologija izrade:

PHP & MySQL, HTML, CSS, JavaScript (Bootstrap 4)

Iskustva dosadašnjih klijenata